24339

Нэгэн өдөр би сайн хүн болно.
Хамгийн их гайхалтай нь
Хайрт Эзэн Дээдгэгээнээ
Хажуудаа байхыг харна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24339
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.