24364

Өглөө бүр миний Эзэн Дээдгэгээн
Зүрхний минь цэцэрлэгт зочилж,
Миний тэмүүллийн суулгацад
Ургаж, үржихэд нь тусалдаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24364
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.