24375

Хайрт Эзэн Дээдгэгээнийхээ Өлмийд
Өдөр бүр би
Зүрхнийхээ цэцгийг дэлгэрэхийг хараад
Цаглашгүй ихээр хөөрөн баярладаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24375
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.