24374

Эзэн Дээдгэгээн минь,
Цааргалах ухаанаа ялж,
Чин хүсэлт зүрхэндээ титэм зүүхийн тулд
Эрч хөдөлгөөнтэй тэмүүллийг надад хайрлаач.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24374
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.