24378

Тэмүүлэлт зүрхний
Асгаран урсах нулимс
Хамгийн хурднаас хурдан
Зорилгоо зүглэн урсдаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24378
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.