24382

Маргах дуртай ухаанаа
Ашигладаггүй нэгэн бол
Маргаангүй Бурханы
Сонгомол зэмсэг мөн.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24382
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.