113. Таталт ба түлхэлт

Үнэхээр түлхэлтийн эрин!
Тиймээс би Бурханы
Нигүүсэлийн Өлмийд хүрэхийн тулд
Өөрийгөө дээш хүчлэн түлхдэг.

Үнэхээр таталтын эрин!
Тиймээс би
Зүрхээ гэгээрүүлэхийн тулд
Алгуурхан, болгоомжтой, чин сэтгэлээсээ
Хайрт Дээдгэгээнээ доош нь татна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 113
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.