114. Би сажилсаар

Бурхан намайг хаян одлоо.
Би сажилсаар.

Хүмүүн намайг мөлжин шуллаа.
Би сажилсаар.

Амьдралаа би ер ойлгосонгүй.
Би сажилсаар.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 114
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.