121. Хэцүү даалгавар

Эзэн Дээдгэгээн минь,
Таныхаа дотор амьдарна гэдэг
Хэцүү даалгавар бишээ.

Эзэн Дээдгэгээн минь,
Таныхаа төлөө амьдарна гэдэг
Хэцүү даалгавар бишээ.

Таныхаа төгөлдөр зэмсэг
Болохгүй амьдарна гэдэг
Хамгийн хэцүү даалгавар.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 121
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.