134. Өнө мөнхийн ирээдүй

Өнө мөнхийн ирээдүйтэй
Юу холбоотой вэ?
Талархлын дөл.

Өнө мөнхийн ирээдүйтэй
Өөр юу холбоотой вэ?
Огоорлын өчүүхэн үр.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 134
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.