135. Шинэ нээлт

Хайр хэмээвээс зүрхний минь гоо үзэсгэлэн,
Бишрэл болбоос амьдралын минь үүрэг,
Огоорол гэвээс ялалтын минь ханамж.
Энэ шинэ нээлтээр адислагдана гэж бодохоор
Маргаашийн өдрийг би тэсэж ядан хүлээнэ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 135
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.