136. Хичнээн багыг мэднэ вэ би

Хүмүүний дуслын төдий талархлын талаар
Хичнээн бага мэднэ вэ би.

Бурханы Далай их Өршөөлийн талаар
Хичнээн бага мэднэ вэ би.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 136
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.