137. Америк орны онцгой хүч

Сул доройг айлган сүрдүүлж,
Хүчирхэг нэгэнтэй өрсөлдөн тэмцэх бус,
Харин сул доройг хүчирхэгжүүлж,
Хүчирхэг нэгнийг гэгээрүүлэхэд
Америк орны онцгой хүч оршдог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 137
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.