141. Нэгэн өдөр, нэгэн аргаар, нэгэн цагт

Түүний нүцгэрч хоцорсон бие,
Цөхөрсөн тамир,
Басамжлагдсан тэргүүн,
Сэхээрсэн зүрх,
Хязгааргүй сэтгэл сүнс
Нэгэн өдөр, нэгэн цагт, нэгэн аргаар
Түүнд чөлөөт амьдралыг өгөх болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 141
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.