140. Гурван янзын өглөгч

Гурван янзын өглөгч:
Өгснөө зөвхөн арав дахин
Өсгөж авахын тулд өгдөг өглөгч.
Агуу өгөөмөр зүрхтэйгээ
Батлах хүсэлтэй өглөгч.
Хүрэхийн тулд өгдөг өглөгч.
Тэрээр жинхэнэ ханамжийн
Нууц урлагийг нээсэн нэгэн юм.
Энэ хуудасны орчуулга: Czech
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 140
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.