158. Эрх чөлөөт ухаан

Эрх чөлөөт ухаан
Айдас үгүй зүрхийг агуулна.

Айдас үгүй зүрх
Нойроо умартсан сүнсийг агуулна.

Нойроо умартсан сүнс
Толбо үгүй зорилгыг агуулна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 158
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.