157. Өнө мөнх оршнолын мандан гийх цаг

Өнө мөнх оршнолын мандан гийх цаг!
Залбиралт зүрх минь,
Бясалгалт амьдрал минь
Чин зүрхнээсээ таныг дуудаж байна.

Өнө мөнх оршнолын мандан гийх цаг!
Гэгээрлийн минь уужим дэлгэр,
Бурханы тунхаглалын минь урт удаан
Таныг харан мишээж байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 157
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.