164. Нигүүсэлийн Бурхан

Шударга ёсны Бурхан
Заримдаа намайг хайрлахаа
Зориуд мартдаг юм.
Харин
Нигүүсэлийн Бурхан
Өөртэй нь дайн зарласан ч
Үргэлж намайг хайрладаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 164
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.