165. Миний огоорлын мод

Огоорлын мод минь
Бурхан-Ургацыг өгдөг.
Итгэсэн ч, үл итгэсэн ч
Үргэлж тэр ургац өгдөг.

Аяа эрэлчин андууд минь,
Үүнийг та нар бас
Өөрийгөө зориулах
Тэмүүллийн амьдралдаа
Оролдож бас үзэж болно шүү.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 165
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.