169. Дахин намайг бүү хорхойсуул

Аяа хорвоо дэлхий,
Төгөлдрийг өгөх гайхам амлалтаараа
Дахин намайг бүү хорхойсуул.

Аяа Дээд Тэнгэр,
Ханамж өгөх бишрэм андгайгаараа
Дахин намайг бүү хорхойсуул.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 169
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.