168. Хумхийн төдий чин сэтгэлийн чармайлт

Хумхийн төдий
Чин сэтгэлийн чармайлтанд
Бурхан буун ирдэг.

Хормын төдий
Өөрийгөө өгөн мэгшихэд
Хараач,Бурхан чамайг баяртай харж байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 168
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.