176. Живсэн нь

Мухар сүсэг хийгээд ягшмал үзлийн далайд
Чи живжээ.

Учир шалтгаан хийгээд эргэлзлийн далайд
Тэр живжээ.

Өөрийгөө өрөвдөх хийгээд хоосон зэрэглээний далайд
Би живжээ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 176
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.