177. Идэр Бурхан

Мэдлэгийн дөл бол
Балчир бурхад.

Мэргэн билгийн нар бол
Хүчирхэг идэр Бурхан.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 177
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.