180. Ухааныхаа дотор би инээмсэв

Ухааныхаа дотор инээмсэглэв.
Хүн бүр намайг тохуурхлаа.
Зүрхнийхээ дотор инээмсэв.
Хэн ч намайг ойшоосонгүй.
Сүнснийхээ дотор инээмсэглэв.
Бүгд намайг хайрлах болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 180
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.