184. Огоорохуйн урлаг

Хайрлахуйн урлаг
Бодолд умбасан аянг маань гэгээрүүлдэг.

Бишрэхүйн урлаг
Чин зүрхний аяллыг маань хурдасгадаг.

Огоорохуйн урлаг
Үр шимт аяллыг маань ханамжтай болгодог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 184
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.