188. Зүрхийг минь тэтгэх тэр бээр

Ухааныг минь тэтгэх тэр бээр
Жинхэнэ багш бус
Ердөө нэг хөгжөөн баясгагч юм.

Зүрхийг минь тэтгэх тэр бээр
Багш төдийгүй
Бурханд ханамж өгөх
Үүргээ биелүүлэхэд минь
Хамгийн агуу туслагч болдог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 188
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.