193. Эцэг эх Бурхан адил биеэ авч явах ёстой юу?

Эцэг эх Бурхан адил
Биеэ авч явах ёстой юу?
Хүүхдүүдээсээ тэд
Хамаагүй илүү
Ариун, энгийн хэмээн
Чин сэтгэлээсээ
Мэдрэх юм бол боломжтой.
Ийнхүү мэдэрнэ гэдэгт
Үнэхээр би эргэлзэж байна.
Эцэг эх Бурхан адил
Биеэ авч явах ёстой юу?
Үгүй ээ!
Зөвхөн ганц Бурхан
Оршин буй бас оршиж чадна.
Тэр Бурхан бол
Ертөнцийн Төгс төгөлдөр,
Хэтийдэн давсан Төгс төгөлдөр юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 193
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.