208. Зөвхөн бидний итгэлийн амьдрал

Зөвхөн бидний итгэлийн амьдрал баталгаатай,
Бусад бүх зүйлд баталгаа алга.

Зөвхөн бидний нэгдлийн зүрх төгөлдөр,
Бусад бүх зүйл төгөлдөр бус.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 208
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.