209. Гэвч би цаашаа явах болно

Надад байгаа нь бүтэлгүй мөрөөдлүүд.
Гэвч би цаашаагаа явах болно.

Надад байгаа нь сийчэгдсэн зүрх.
Гэвч би үргэлжлүүлэн хийх болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 209
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.