210. Хишиг

Загнагтун, Эзэн минь,
Намайг цуцахгүй загна.
Хараагтүн, эзэн минь,
Нүүрэн дээр минь хараа.
Гэвч Эзэн минь, Өөрийн Хишгээ
Өгөхөө бүү мартагтүн.
Та сая живаа жилийн өмнө
Унтах нойроо умартан,
Бас нөхцөл болзолгүйгээр
Таныг хайрлах чадварыг
Надад өгнө гэж хэлсэн билээ.
Энэ хуудасны орчуулга: Czech
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 210
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.