228. Би юу хүсэн хүлээж чадах билээ?

Өчигдөр миний амьдрал
Харанхуйн дунд эхэлсэн.
Харанхуй амьдралаасаа
Би юу хүсэн хүлээж чадах билээ?

Маргааш миний амьдрал
Бурхантай нэгдсэн амьдралаас эхэлнэ.
Бурхантай нэгдсэн амьдралаасаа
Би сэтгэлийн угаас
Бүхнийг хүсэн хүлээх болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 228
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.