227. Тэрээр зандарч, загнавч

Тэр зандарч, загнавч
Эелдэг зөөлөн чанар нь
Түүний зүрхэнд
Туйлын эелдэг хэвээр.

Тэр өршөөлгүй доромжловч
Түүний нэгдэл нь
Дотор болон гаднаа
Бүрэн төгс нэгдмэл хэвээр.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 227
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.