226. I know you will wait for me

Аяа Эзэн Дээдгэгээн минь,
Үлбэгэр сул зүрх, үр ашиггүй ухаан,
Мунхаг амьдралаа хичнээн удаан
Би өргөхийг хойшлуулахаас үл хамааран
Та намайг хүлээнэ гэдгийг би мэдэж байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 226
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.