225. Нууцлаг ангал

Бурхан, хүмүүний хооронд
Нууцлаг ангал бий.
Үүнтэй адил
Бурханы Нигүүсэлийн Өлмий,
Хүмүүний төгөлдөр бус толгойн хооронд
Нууцлаг холбоо бий.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 225
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.