24. Зүрхийг минь тонох гэж бүү оролд

Хүн төрөлхтөн,
Зүрхийг минь тонох гэж бүү оролд.
Эзэний минь Нигүүсэлийн Өлмий хийгээд
Өршөөлийн Зүрх аль хэдийнээ
Миний зүрхийг тоносон болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 24
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.