25. Өрсөлдөөн хагарал

Өрсөлдөөн, хагарал нь
Энд, тэнд эсвэл хаа ч гэсэн
Түүнийг олдоггүй.

Халамж, төгөлдөр нь
Энд, тэнд бас хаа сайгүй
Түүнийг олдог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 25
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.