244. Мөдхөн тэдгээр зүйлс дуусна

Миний самуурсан ухаан,
Миний хойш суух зүрх,
Миний төгөлдөр бус амьдрал
Мөдхөн бүр мөсөн дуусна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 244
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.