249. Инээмсэглэлийг би хардаг

Бие махбодын ертөнцөд
Хорт тахлын инээдийг би хардаг.

Тамирын ертөнцөд
Аюул осолтой инээдийг би хардаг.

Ухааны ертөнцөд
Хахир харам инээдийг би хардаг.

Зүрхний ертөнцөд
Үнэт нандин инээмсэглэлийг би хардаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 249
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.