250. Би хувилбар судалдаг

Би хувилбар судалдаг.
Ухаандаа би амгаланг олдог гэх нь
Ухааны хувилбарууд дунд байдаг.
Байнгын ханамжийг би авдаг гэх нь
Зүрхний хувилбарууд дунд байдаг.

Эргэлзэлт шөнө эсвэл итгэлт өдөр бол
Ухааны хувилбарууд.
Дуу нүргээнтэй хагарал эсвэл чин зүрхний нэгдэл бол
Зүрхний хувилбарууд.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 250
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.