267. Маш удаан хугацаа

Бурхан тэр хэрэгт
Маш удаан хугацаа зарцуулсан.
Санаа бүү зов!
Эцэст нь Бурхан түүнийг хийн дуусгажээ.
Тэрээр энэ дэлхийн
Цасан цагаан, цэвэр ариун зүрхнээс
Зэрлэг, тэвчихийн аргагүй, тун ичгүүргүй
Хүүхдүүдээ хөөн зайлуулсан юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 267
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.