268. Мөнхийн бурханлаг адислал

Эзэн минь,
Таны Инээмсэглэлийн Дөл бол
Мөнхийн бурханлаг адислал.

Эзэн минь,
Таны Хөмсөг зангидсан Гал бол
Мөн мөнхийн бурханлаг адислал.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 268
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.