269. Хэн хэний итгэлийг алдсан бэ?

Байгаль хэзээ ч, ямар ч хүмүүний
Итгэлийг алдаагүй.

Сүнс бас хэзээ ч, ямар ч хүмүүний
Итгэлийг алдаагүй.

Тэгээд хэн хэний итгэлийг алдсан бэ?
Талархал үгүй хүмүүн
Нигүүсэлт Бурханы итгэлийг алджээ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 269
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.