290. Хүслийг хэрхэн устгах вэ?

Хүслийг хэрхэн устгах вэ?
Зөвхөн
Тэмүүллийн дөлөө сэргээснээр,
Нойрсох зүрхээ сэрээснээр.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 290
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.