291. Шалтгаанаас үүдсэн өөртөө итгэх итгэл

Шалтгаанаас үүдсэн
Өөртөө итгэх итгэл бол анивчих дөл.
Итгэл үнэмшлээс үүдсэн
Өөртөө итгэх итгэл бол
Үүрд ухааруулах үүрийн гэгээ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 291
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.