292. Намайг уусгаач

Аяа Эзэн Дээдгэгээн,
Хязгааргүйн онгодын баясалдаа
Намайг уусгаач.

Аяа Эзэн Дээдгэгээн,
Өөрийн Мөнхийн хоосонд
Намайг уусгаач.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 292
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.