293. Байлдан дагуулдаг инээмсэглэл

Гадаад ертөнцөд олон амьдралыг
Байлдан дагуулдаг инээмсэглэл надад бий.

Дотоод ертөнцөд олон зүрхийг
Байлдан дагуулдаг дуудлага надад бий.

Сүнсний ертөнцөд
Бүтээгч Бурхан болоод Бүтээл Бурханыг
Байлдан дагуулдаг огоорол надад бий.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 293
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.