294. Бурхан анх удаа хүн бүтээж байх үед

Анх хүн бүтээж байх үедээ Бурхан
Энэ нь тоглоом биш гэдгийг мэдэж байсан юм.
Байдал ийм болохоор бүгдээрээ
Бурханы Нигүүсэлийн Оролцоог дуудацгая.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 294
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.