296. Өнө эртний Диваажинд

Өнө эртний Диваажинд
Нигүүсэлийн дууг
Дээд зэргээр дуулдаг байлаа.

Орчин үеийн Диваажинд
Бухимдлын дууг
Төгс төгөлдөр дуулж байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 296
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.