3. Өдөр хоног өнгөрсөөр

Өдөр хоног өнгөрсөөр
Амжилтын өндөрлөг алга л байна.

Өдөр хоног өнгөрсөөр
Дэвшлийн гэрэл алга л байна.

Өдөр хоног өнгөрсөөр
Төгөлдөржилтийн баяр хөөр алга л байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 3
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.