4. Айдас

Аливаа зүйлийг мэдрэхээсээ
Ухаан минь айдаг.

Аливаа зүйлийг хэлэлцэхээсээ
Зүрх минь айдаг.

Аливаа зүйлийг тунхаглахаасаа
Сүнс маань айдаг.

Аливаа зүйлд дурлахаасаа
Би айдаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 4
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.